Metamorfozy jakie przeszli nasi pacjenci

M1 Odbudowa zęba trzonowego z rozległym ubytkiem overlayem kompozytowym
M5 Odbudowa kompozytem startych brzegów siecznych
M6 Leczenie kompleksowe: odbudowa zębow przednich koronami cyrkonowymi – boki korony na implantach
M7 Leczenie kompleksowe: wymiana starych nieszczelnych koron porcelanowych na metalu na korony cekonowe, z tyłu korony na implantach
M9 Odbudowa braków skrzydłowych w żuchwie za pomoca protezy szkieletowej na zatrzaskach - bez klamer
M10 Kompleksowe leczenie - korony cerkonowe z przodu, korony na implantach na zębach bocznych
M11 Kompleksowe leczenie - korony cerkonowe na zębach przednich i mosty cerkonowe na implantach po bokach po prawej i lewej stronie
M12 Kompleksowe leczenie - korony i mosty cerkonowe na zębach górnych, licówki porcelanowe na zębach dolnych
M13 Wymiana starych zblokowanych koron porcelanowych na metalu na pojedyncze korony pełnoceramiczne
M14 Korona pełnoceramiczna po osadzeniu na ząb przedtrzonowy po prawej stronie
M15 Kompleksowe leczenie: korny cerkonowe na zębach przednich w szczęce i korony na implantach. W żuchwie: korony cerkonowe na zębach przednich i mosty cerkonowe na zębach bocznych
M18 Kompleksowe leczenie: szczeka: korony cerkonowe i licówki porcelanowe na zębach przednich. Żuchwa: korony cerkonowe na zębach przednich i proteza szkieletowa na zatrzaskach - bez klamer
M19 Esetyczna ruchoma proteza szkieletowa na zatrzaskach
M20 Licówki porcelanowe na zębach przednich
M21 Pełna kompleksowa rehabilitacja: korony cerkonowe na zębach własnych, korony i mosty na implantach
M23 Kompleksowe leczenie: wymiana starych uzupełnień na nowe pełnoceramiczne korony
M24 Korony i mosty cerkonowe, żuchwa: korony cerkonowe i estetyczna proteza szkieletowa na zatrzaskach
M29 Kompleksowa rehabilitacja: na zębach korony cerkonowe
M31 Kompleksowe leczenie: wykonanie koron pełnoceramicznych na zęby
M32 Kompleksowe implantoprotetyczne leczenie: wymiana starych koron i mostów porcelanowych na metalu na pełnoceramiczne + korony i mosty na implantach
M36 Odbudowa startych brzegów kompozytem
M37 Kompleksowe leczenie: wybielanie i wymiana starych koron i mostów porcelanowych na penoceramiczne
M38 Komplesowe leczenie: wymiana starych odbudów kompozytowych na korony pełnoceramiczne
M40 Pacjent ze stanem zapalnym dziąseł przed i po higienizacji
M41 Kompleksowe leczenie: poprawa estetyki. Szczęka: wybielanie i licówki porcelanowe z koronami pełnoceramicznymi
M42 Odbudowa kompozytem ukruszonych brzegów siecznych i guzków zębów
M44 Chirurgiczne przykrycie recesji dziąsłowych - odsłoniętych szyjek przy kle i zębie przedtrzonowym
M45 Poprawienie estetyki stłoczonych i startych zębów siecznych w żuchwie licówkami porcelanowymi
M46 Zmiana kształtu zębów przednich licówkami porcelanowymi
M48 Zmiana kształtu i koloru zębów koronami pełnoceramicznymi
M49 Licówki porcelanowe na dwóch siekaczach przyśrodkowych + odbudowa reszty zębów kompozytem
M50 M50 Pełna rekonstrukcja implantoprotetyczna - korony, mosty i licówki porcelanowe
M52 M52 Pełna odbudowa implantoprotetyczna - korony i licówki porcelanowe
M53 M53 Most cerkonowy na zębach przednich
M54 M54 Licówki porcelanowe na zębach przednich i korony, zęby po wybielaniu ArtGlamSmile
M55 M55 Stan po wybieleniu, odbudowa kompozytem startych brzegów zębów dolnych oraz licówki i korony porcelanowe
M56 M56 Pełna rekonstrukcja zębów w szczęce i żuchwie koronami porcelanowymi
M57 M57 Pacjent po deprogramacji, estetyczna odbudowa kompozytem startych zębów w szczęce i żuchwie
M58 M58 Korony pełnoceramiczne kompleksowe leczenie implantoprotetyczne. Wymiana starych mostów porcelanowych
M59 M59 Mosty porcelanowe
M60 M60 Wymiana starych mostów porcelanowych + leczenie implantoprotetyczne
M61 M61 Wymiana starych mostów porcelanowych + zabieg korekty dziąsła - gingivectomia
M62 M62 Licówki porcelanowe na zęby przednie sieczne górne i dolne
M63 M63 Wykonanie koron i mostów porcelanowych w szczęce
M64 M64 Licówki porcelanowe na zębach przednich
M65 M65 Licówki porcelanowe w szczęce i żuchwie na zębach siecznych

Live Chat

_+

Live Chat