Metamorfozy jakie przeszli nasi pacjenci

Odbudowa zęba trzonowego z rozległym ubytkiem overlayem kompozytowym
Bonding-odbudowa kompozytem startych brzegów siecznych
Leczenie kompleksowe: odbudowa zębow przednich koronami cyrkonowymi – boki korony na implantach
Leczenie kompleksowe: wymiana starych nieszczelnych koron porcelanowych na metalu na korony cekonowe, z tyłu korony na implantach
Odbudowa braków skrzydłowych w żuchwie za pomoca protezy szkieletowej na zatrzaskach - bez klamer
Kompleksowe leczenie - korony cerkonowe z przodu, korony na implantach na zębach bocznych
Kompleksowe leczenie - korony cerkonowe na zębach przednich i mosty cerkonowe na implantach po bokach po prawej i lewej stronie
Kompleksowe leczenie - korony i mosty cerkonowe na zębach górnych, licówki porcelanowe na zębach dolnych
Wymiana starych zblokowanych koron porcelanowych na metalu na pojedyncze korony pełnoceramiczne
Korona pełnoceramiczna po osadzeniu na ząb przedtrzonowy po prawej stronie
Kompleksowe leczenie: korony cerkonowe na zębach przednich w szczęce i korony na implantach. W żuchwie: korony cerkonowe na zębach przednich i mosty cerkonowe na zębach bocznych
Kompleksowe leczenie: szczeka: korony cerkonowe i licówki porcelanowe na zębach przednich. Żuchwa: korony cerkonowe na zębach przednich i proteza szkieletowa na zatrzaskach - bez klamer
Esetyczna ruchoma proteza szkieletowa na zatrzaskach
Licówki porcelanowe na zębach przednich
Pełna kompleksowa rehabilitacja: korony cerkonowe na zębach własnych, korony i mosty na implantach
Kompleksowe leczenie: wymiana starych uzupełnień na nowe pełnoceramiczne korony
Korony i mosty cerkonowe, żuchwa: korony cerkonowe i estetyczna proteza szkieletowa na zatrzaskach
Kompleksowa rehabilitacja: na zębach korony cerkonowe
Kompleksowe leczenie: na zębach korony pełnoceramiczne
Kompleksowe implantoprotetyczne leczenie: wymiana starych koron i mostów porcelanowych na metalu na pełnoceramiczne + korony i mosty na implantach
Bonding-odbudowa startych brzegów kompozytem
Kompleksowe leczenie: wybielanie i wymiana starych koron i mostów porcelanowych na penoceramiczne
Komplesowe leczenie: wymiana starych odbudów kompozytowych na korony pełnoceramiczne
Pacjent ze stanem zapalnym dziąseł przed i po higienizacji
Kompleksowe leczenie: poprawa estetyki. Szczęka: wybielanie i licówki porcelanowe z koronami pełnoceramicznymi
Bonding-odbudowa kompozytem ukruszonych brzegów siecznych i guzków zębów
Chirurgiczne przykrycie recesji dziąsłowych - odsłoniętych szyjek przy kle i zębie przedtrzonowym
Poprawienie estetyki stłoczonych i startych zębów siecznych w żuchwie licówkami porcelanowymi
Zmiana kształtu zębów przednich licówkami porcelanowymi
Zmiana kształtu i koloru zębów koronami pełnoceramicznymi
Licówki porcelanowe na dwóch siekaczach przyśrodkowych + odbudowa reszty zębów kompozytem
M50 Pełna rekonstrukcja implantoprotetyczna - korony, mosty i licówki porcelanowe
M52 Pełna odbudowa implantoprotetyczna - korony i licówki porcelanowe
M53 Most cerkonowy na zębach przednich
M54 Licówki porcelanowe na zębach przednich i korony, zęby po wybielaniu ArtGlamSmile
M55 Stan po wybieleniu. Bonding-odbudowa kompozytem startych brzegów zębów dolnych oraz licówki i korony porcelanowe
M56 Pełna rekonstrukcja zębów w szczęce i żuchwie koronami porcelanowymi
M57 Pacjent po deprogramacji, estetyczna odbudowa kompozytem startych zębów w szczęce i żuchwie-bonding
M58 Korony pełnoceramiczne kompleksowe leczenie implantoprotetyczne. Wymiana starych mostów porcelanowych
M59 Mosty porcelanowe
M60 Wymiana starych mostów porcelanowych + leczenie implantoprotetyczne
M61 Wymiana starych mostów porcelanowych + zabieg korekty dziąsła - gingivectomia
M62 Licówki porcelanowe na zęby przednie sieczne górne i dolne
M63 Wykonanie koron i mostów porcelanowych w szczęce
M64 Licówki porcelanowe na zębach przednich
M65 Licówki porcelanowe w szczęce i żuchwie na zębach siecznych