Napisz Zadzwoń

Dzieci – Urazy zębów

Urazy zębów


Urazy zębów u dzieci dotyczą zarówno uzębienia stałego jak i mlecznego. Do urazów tego typu dochodzi najczęściej między 20-30 miesiącem życia, czyli w okresie kiedy dziecko zaczyna chodzić.

Do urazów zębów u dzieci dochodzi również często w wieku 7- 11 lat. Wiążę się to z faktem, iż okres ten to pierwsze lata szkolne, w którym to urazy związane są najczęściej z zabawą lub uprawianiem sportu. W uzębieniu stałym uszkodzeniu najczęściej ulegają w tym okresie siekacze górne.
Ostry, jednorazowy uraz mechaniczny,który działa
na przedni odcinek twarzoczaszki może spowodować
uszkodzenia zębów różnego rodzaju, począwszy od:

zwichnięcia lub wybicia zęba

stłuczenia lub pęknięcia zęba

złamania zęba

Wiele spośród uszkodzeń zębów współistnieje wraz ze
złamaniami kości żuchwy
i szczęk oraz obrażeniami
tkanek miękkich powłok twarzy i jamy ustnej.Wybicie zębaWybicie zęba – w wypadku silnego urazu może dojść do usunięcia zęba z zębodołu. W takim wypadku wybity ząb znajduje się najczęściej poza jamą ustną. Dlatego też bardzo istotne jest aby wybity ząb został szybko odnaleziony, przepłukany wodą, a następnie jeżeli to możliwie umieszczony w roztworze soli fizjologicznej lub w ślinie (najlepiej w przedsionku jamy ustnej). Następnie należy udać się do dentysty. Stomatolog ponownie wprowadzi ząb do zębodołu oraz unieruchomi go.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku zaistnienia urazu należy skontaktować się z dentystą jak najszybciej.

Dziecko zostanie zbadane dokładnie, wykonane zostaną zdjęcia rentgenowskie, a lekarz postawi diagnozę i następnie wdroży stosowne do danego przypadku leczenie.