Napisz Zadzwoń

Protetyka – Protezy szkieletowe i akrylowe

Protezy


Leczenie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia polega na wykonaniu uzupełnień ruchomych:

 • PROTEZY AKRYLANOWEJ

 • PROTEZY SZKIELETOWEJ
  lub jeśli pozwalają na to warunki:

 • UZUPEŁNIEŃ STAŁYCH (MOSTY)
Protezy te wykonuje się zwykle przy rozległych brakach uzębienia, gdy nie można wykonać uzupełnienia stałego(mostu), gdy pacjent nie chce szlifować zębów własnych i nie chce bądź nie może wszczepić implantów śródkostnych.

PROTEZA AKRYLANOWA CZĘŚCIOWA
PROTEZA AKRYLANOWA CZĘŚCIOWA
PROTEZA SZKIELETOWA
PROTEZA SZKIELETOWA

To tańsza i prostsza alternatywa dla protez szkieletowych. Zawsze namawiamy i zalecamy, jeśli to tylko możliwe, wykonanie protezy szkieletowej. Pacjent musi wiedzieć i być świadom skutków ubocznych używania zwykłej akrylowanej protezy. Są to protezy osiadające, czyli: uciskane jest całe podłoże protetyczne (co powoduje szybszy zanik, często stan zapalny śluzówki przewlekle uciskanej) po 2-3 latach zęby sztucznie stają się optycznie krótsze w stosunku do zębów własnych często pojawiają się stany zapalne dziąseł i obniżanie szyjek pozostałych zębów. Przy uzębieniu resztkowym możliwe są tzw. protezy nakładkowe: overdentures.

To tańsza i prostsza alternatywa dla…

To precyzyjne uzupełnienia protetyczne wywierające stosunkowo niewielkie działanie uboczne na tkanki podłoża. Jest to proteza o zredukowanej płycie, której szkielet metalowy odlewany jest w całości a przenoszenie sił żucia na podłoże kostne odbywa się przez klamry i ciernie, a także za pośrednictwem ozębnej zębów filarowych.

To precyzyjne uzupełnienia protetyczne wywierające stosunkowo…

Licznik 4 – protezy

lat doświadczenia
przeprowadzonych zabiegów
% serca włożonego w pracę
doświadczonych pracowników

Zanim wykonamy protezę, kładziemy ogromny nacisk na analizę estetyczno funkcjonalną.

Zalecamy wykonanie zdjęcia panoramicznego, pobieramy wyciski na modele diagnostyczne, dokonujemy analizy powierzchni zębowych, zachęcamy do przeprowadzenia ewentualnego leczenia:


 • ZACHOWAWCZEGO1
 • CHIRURGICZNEGO4
 • PERIODONTOLOGICZNEGO3

Czasami żeby zwiększyć komfort użytkowania protezy (jej stabilność i estetykę), stosuje się różne elementy retencyjne:


 • KORONY TELESKOPOWE
 • ZATRZASKI
 • ZASUWY
 • BELKI
Czasami konieczne jest wykonanie koron frezowanych…


Czasami konieczne jest wykonanie koron frezowanych z interlockami, zapewniających
większą stabilność i lepsze podparcie protezy.

Chcąc zlikwidować klamry, można dołączyć do koron zatrzaski lub zasuwy.

KAROLINA


KUDYBA

KATARZYNA


MATYSIAK

ADRIANNA


WOCHNIK
Serdeczenie zapraszamy
do kontaktu z naszą
rejestracją

12 415 86 69
+48 693 160 160
+48 502 166 000
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ